Vitajte na stránkach firmy pv2c, s.r.o.

Riešenia

  • Potrebujete informačný systém alebo aplikáciu, prístupnú cez intranet alebo internet?

    Vytvoríme ju pre vás.

  • Máte problém pri výbere softvéru alebo neviete, aký softvér by vám najlepšie pomohol optimalizovať prácu?

    Poradíme vám.

  • Máte už dosť problémov s vírusmi, spyware, padajúcimi programami a bezpečnostnými „dierami“? Nepáči sa vám nutnosť aktualizovať softvér (a následne často aj hardvér), ktorý vám funkčne postačuje?

    Máme pre vás riešenie.

Informácie

Pbatenghyngvbaf Lbh ner n bofreinag jro unpxre Vs Lbh jnag n wbo va bhe pbzcnal cyrnfr znvy gb gbhtuthl ng ci2p qbg fx Unir n avpr qnl
Nestavte se mi na odpor. 
		-- Ohm
    function perr($msg, $level)
    {
        echo $msg;
    }

    function readcsv_get_entity($fh, $sep = ';')
    {
        $entity = array();
        $attr = '';
        $eoe = false;

        while((! feof($fh)) && (! $eoe))
        {
            $ch = fgetc($fh);
            switch($ch)
            {
                case "\r":
                    break;
                case "\n":
                    $eoe = true;
                case $sep:
                    array_push($entity, $attr);
                    $attr = '';
                    break;
                case '"':
                    $ch = '';
                    while((! feof($fh)) && $ch != '"')
                    {
                        $ch = fgetc($fh);
                        $attr .= $ch;
                    }
                    $attr = rtrim($attr, '"');
                    break;
                default:
                    $attr .= $ch;
            }
        }

        if(feof($fh) && ($entity || $attr))
        {
            array_push($entity, $attr);
        }
        elseif(feof($fh))
        {
            $entity = false;
        }

        return $entity;
    }

    function readcsv_parsecsv($filename)
    {
        $ret = false;
        $sep = ';';
        $line = '';
        $line_num = 0;
        $cells = array();
        $names = array();

        $fh = fopen($filename, 'r');
        if(! $fh)
        {
            perr('Failed to open file \''
                . $file . "'\n", 8);
        }
        else
        {
        $line = '';
        while(! feof($fh))
        {
        $entity = readcsv_get_entity($fh, $sep);

        if($entity)
        {
        if($line_num == 0)
        {
        foreach($entity as $name)
        {
            array_push($names, trim($name, '"'));
        }
        }
        else
        {
        foreach($entity as $index => $val)
        {
        if(isset($names[$index]))
        {
            $cells[$line_num][$names[$index]]
                = trim($val, '"');
        }
        else
        {
            array_push($cells[$line_num],
                trim($val, '"'));
        }                            
        }
        }
        $line_num ++;
        }
        }
        fclose($fh);
        }

        return $ret;
    }
        
    function perr($msg, $level)
    {
        echo $msg;
    }

    function readcsv_get_entity($fh, $sep = ';')
    {
        $entity = array();
        $attr = '';
        $eoe = false;

        while((! feof($fh)) && (! $eoe))
        {
            $ch = fgetc($fh);
            switch($ch)
            {
                case "\r":
                    break;
                case "\n":
                    $eoe = true;
                case $sep:
                    array_push($entity, $attr);
                    $attr = '';
                    break;
                case '"':
                    $ch = '';
                    while((! feof($fh)) && $ch != '"')
                    {
                        $ch = fgetc($fh);
                        $attr .= $ch;
                    }
                    $attr = rtrim($attr, '"');
                    break;
                default:
                    $attr .= $ch;
            }
        }

        if(feof($fh) && ($entity || $attr))
        {
            array_push($entity, $attr);
        }
        elseif(feof($fh))
        {
            $entity = false;
        }

        return $entity;
    }

    function readcsv_parsecsv($filename)
    {
        $ret = false;
        $sep = ';';
        $line = '';
        $line_num = 0;
        $cells = array();
        $names = array();

        $fh = fopen($filename, 'r');
        if(! $fh)
        {
            perr('Failed to open file \''
                . $file . "'\n", 8);
        }
        else
        {
        $line = '';
        while(! feof($fh))
        {
        $entity = readcsv_get_entity($fh, $sep);

        if($entity)
        {
        if($line_num == 0)
        {
        foreach($entity as $name)
        {
            array_push($names, trim($name, '"'));
        }
        }
        else
        {
        foreach($entity as $index => $val)
        {
        if(isset($names[$index]))
        {
            $cells[$line_num][$names[$index]]
                = trim($val, '"');
        }
        else
        {
            array_push($cells[$line_num],
                trim($val, '"'));
        }                            
        }
        }
        $line_num ++;
        }
        }
        fclose($fh);
        }

        return $ret;
    }