Slovenská klávesnica pre VIM

O čo ide?

Vo väčšine programov používate anglickú klávesnicu, ale občas potrebujete napísať aj nejaký slovenský text? Máte už "nacvičené" príkazy VIMu na anglickej klávesnici? Vtedy je práve táto keymap-a to, čo potrebujete.

Na samotnom rozložení kláves nie je čo upravovať :), preto hoci je aktuálna verzia pár rokov stará, je dobrá ;).

Download

Aktuálna verzia - 15.11.2002 (tar.gz)

Zmeny (Changelog)

9.11.2005

15.11.2002

5.11.2002

3.2.2002

Inštalácia

V prvom rade treba mať nainštalovaný VIM (testované na všetkých 6.x a 7.x verziách - 6.0 až 7.1) s podporou +keymap (zistíte to príkazom ":version"). Potom už len stačí súbory z archívu nakopírovať do adresára "keymap" niekde v "runtimepath" (vo VIMe ":h rtp"), v Unixe (Linuxe) je to "~/.vim/keymap". Skutočne používať sa bude len jeden zo súborov: "slovak_iso-8859-2.vim" v Unixe a "slovak_cp1250.vim" vo Windows. Ak používate vo VIMe "encoding" nastavené na "utf-8", použije sa "slovak_utf-8.vim".

Používanie

Všetko potrebné sa dozviete priamo vo VIMe príkazom ":h keymap" (a následne ":h mbyte-keymap").

V skratke: slovenskú klávesnicu aktivujete príkazom ":set keymap=slovak" (odporúčam dať do ".vimrc"). Medzi štandardnou (v systéme nastavenou) a slovenskou klávesnicou sa prepína kombináciou CTRL-^ (môžete si to samozrejme premapovať). To funguje pri vkladaní textu (insert mód) aj pri písaní nejakého príkazu (command mód) - ak potrebujete ako parameter zadať text s diakritikou. V insert móde sa nastavenie pamätá, v command móde sa vždy začína bez keymapy (t.j. anglická klávesnica) a v prípade potreby ju vždy treba aktivovať cez CTRL-^. Pri praktickom používaní sú zaujímavé aj nastavenia "imsearch" (správanie pri vyhľadávaní) a "iminsert".

Pozor pre verziu 6.1: Grafická verzia VIMu pre Unixy (či už GTK, Motif alebo Athenu) chybne premapuje aj numerickú klávesnicu slovenskými znakmi. Opravené je to až vo verzii 6.1.330.

Pozor pre verziu 6.2: Grafická verzia VIMu pre GTK2 má tú istú chybu (premapuje aj numerickú klávesnicu). Podľa Brama Moolenaara to nie je v súčasnosti možné opraviť, ale správnu funkčnosť možno dosiahnuť použitím ":set imdisable" (odporúčam pridať do ".vimrc").

Tipy

Kontakt

Pripomienky, návrhy, chyby a čokoľvek iné, týkajúce sa tejto keymapy mi píšte na pvalach@gmx.net alebo pvalach@pv2c.sk.


Best viewed with eyesAnyBrowserValid XHTMLValid CSSCreated in VIM